Yapı Sektöründe 38.Yıl

1979 yılından bu yana gerek taşeron ve gerekse müteahhitlik dalında inşaat sektöründe birçok projenin gerçekleştirilmesinde etkin rol oynamış, geniş bir müşteri portföyü ve referans ağına sahip olmuştur.